Fakkeltocht 2019

Op dinsdag 10 december was weer onze jaarlijkse fakkeltocht. Angeline Lafeber heette iedereen welkom.
Wethouder Rob van Otterdijk zei opkomen voor mensenrechten blijft van groot belang. Hij moedigde Amnesty-International aan aandacht voor mensenrechten te blijven vragen en tegen onrechtvaardige behandeling van mensen bezwaar te blijven maken.
Na het ontsteken van de eerste fakkel door wethouder Rob van Otterdijk startte de fakkeltocht voorafgaand door het tromgeroffel van Felix Crooijmans.
De tocht ging vanaf de Heuvel, Langstraat, de Burght, Bogardeind langs het St. Annaziekenhuis, Korte Kerkstraat weer terug naar de Heuvel.
Met circa 25 mensen hebben we weer aandacht gevestigd op de Dag van de Rechten van de Mens en het werk van Amnesty International.
Aan het slot las Angeline Lafeber het gedicht “Ik heb een steen verlegd” voor en bedankte iedereen voor de aanwezigheid.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond gesleten
Te laten rusten in de luwte van de zee

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan