Scholenwerk

 

Wat is scholenwerk?
Amnesty International vecht tegen onrecht. Als er ergens op de wereld mensenrechten worden geschonden, komt Amnesty in actie. Amnesty neemt het op voor kinderen die worden uitgebuit in fabrieken of als kindsoldaat worden ingezet bij conflicten. Daarbij kijkt ze niet alleen naar mensenrechten ver weg, maar ook naar mensenrechten dichtbij: een potje vechten op het schoolplein, cyberschelden en geweigerd worden bij een discotheek…dit heeft ook met mensenrechten te maken.
Maar wie weet dat nou? Kinderen en jongeren zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten en plichten. Om kinderen bewust te maken van hun eigen en andermans rechten, ver weg en dichtbij, is Amnesty ook actief op scholen.

Voor wie is het scholenwerk?
In Geldrop-Mierlo worden gastlessen aangeboden op het Strabrecht College. Helaas worden op de basisscholen geen Amnesty-lessen meer gegeven.

Meer weten?
Heel simpel: klik hier en u stuurt een e-mail met uw wensen of vragen naar Amnesty Geldrop-Mierlo.