Amnesty-activiteiten in Geldrop en Mierlo

I.v.m Coronavirus worden er geen kaarten in de kerken verkocht.
De kaarten liggen wel achterin de kerk en deze kunt u meenemen
en zelf frankeren en versturen.

Datum

Activiteit

20 en 21 februari brieven in de kerken
15 t/m 20 maart Online collecte
20 en 21 maart brieven in de kerken
17 en 18 april brieven in de kerken
8 en 9 mei brieven in de kerken
12 en 13 juni brieven in de kerken

Wilt u meedoen aan de schrijfavonden op maandagavond één keer per maand?
Of wilt u meehelpen met de kaartenverkoop?
Of misschien wel aan beide? Stuur dan een e-mail naar Amnesty Geldrop-Mierlo

Actie banner