GOED NIEUWS

 

Fragment uit een gedicht van Hugh Lewin.
Hij zat onder het apartheidsbewind zeven jaar gevangen in Zuid-Afrika.
Hij schreef dit gedicht toen een medegevangene op zijn celdeur bonsde en riep:

                      “Schrijf op wat we doormaken”

Succesverhalen
In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights(schrijfmarathon) en andere schrijfacties werden geschreven veel succes gehad. Uit bovenstaand gedicht blijkt hoe belangrijk de acties van Amnesty zijn.

Hieronder lees je enkele succesverhalen. En dit is nog maar een kleine greep!

  • 12 maart 2021
31 landen veroordelen Egypte wegens mensenrechtenschendingen

Tijdens de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hebben 31 landen een verklaring afgelegd over de mensenrechtensituatie in Egypte. In de verklaring zeggen de landen dat ze zich ‘ernstig zorgen maken’ over de vele mensenrechtenschendingen die de Egyptische autoriteiten straffeloos plegen.
De ondertekenaars – 30 Europese landen waaronder Nederland, plus de Verenigde Staten – veroordelen het inzetten van anti-terrorismewetten om vreedzame critici te straffen en noemen verder de ‘beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame bijeenkomsten, en de gekrompen ruimte voor de civil society en de politieke oppositie.’

Systematische aanvallen

Begin 2021 schreven meer dan 100 ngo’s van over de hele wereld, waaronder Amnesty, een brief aan de lidstaten van de VN. Daarin waarschuwden ze ervoor dat de Egyptische overheid probeert om mensenrechtenorganisaties te ‘vernietigen’ en de mensenrechtenbeweging in het land weg te vagen door de organisaties onophoudelijk en systematisch aan te vallen. De ngo’s vroegen de VN-lidstaten om een resolutie aan te nemen, die als doel heeft om een monitoring- en rapportagemechanisme voor Egypte in het leven te roepen.
‘De verklaring van de 31 landen is een duidelijke boodschap aan de Egyptische autoriteiten,’ zegt Kevin Whelan van Amnesty. ‘De wereld kijkt niet langer weg van hun nietsontziende inspanningen om vreedzaam protest de kop in te drukken.’

  • 10.02.2021
Saudische mensenrechtenactiviste vrijgelaten

De Saudische mensenrechtenactiviste Loujain al-Hathoul mocht op 10 februari na 1001 dagen in gevangenschap terug naar huis. De opluchting is groot nu dat ze weer bij haar familie is, maar deze voorvechtster van vrouwenrechten had nooit mogen vastzitten.
Loujain voerde de voorbije jaren campagne tegen het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaffing van het mannelijke voogdijsysteem. Dat werd haar niet in dank afgenomen door de Saudische autoriteiten. In mei 2018 werd ze opgepakt en gevangengezet. Een terreurrechtbank veroordeelde haar eind 2020 wegens ‘het promoten van vrouwenrechten’.
De “vrijlating” van Loujain al-Hathloul na een schrijnende beproeving in de gevangenis van bijna drie jaar is een ongelofelijke opluchting, maar komt veel te laat. Niets kan de wrede behandeling die ze heeft ondergaan, noch de onrechtvaardigheid van haar gevangenschap goedmaken. Bovendien is Loujain al-Hathloul niet écht vrij. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

  • 14.09.2020
Guatemala betaalt ontslagen ziekenhuispersoneel uit

Alle 46 werknemers die eind juni hun werden ontslagen door het Hospital Temporal Parque de la Industria in Guatemala-Stad, hebben na een klacht door de Guatemalteekse mensenrechtenombudsman hun achterstallige loon gekregen.
Op 21 maart van dit jaar opende Guatemala in de hoofdstad een tijdelijk ziekenhuis voor de behandeling van corona-patiënten. Op 5 juni werd een groep van 46 werknemers ontslagen zonder betaald te zijn. Op 9 juni riep Amnesty de autoriteiten op om de ontslagen werknemers zo spoedig mogelijk voor hun gewerkte uren uit te betalen, en om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hun ontslag, met de mogelijkheid tot genoegdoening als de ontslagen onterecht zouden blijken te zijn.

Belofte half nagekomen

De Guatemalteekse mensenrechtenombudsman diende bij het ministerie voor Volksgezondheid een klacht over deze zaak in. De voorganger van de huidige minister antwoordde dat hij de meeste ontslagen medewerkers weer in dienst zou nemen. Maar tot op heden hebben nog maar 5 mensen een volwaardig contract gehad, en werken 19 mensen uit de groep tegen slechtere voorwaarden weer in het ziekenhuis.
Alle 46 hebben wel het achterstallige loon ontvangen waar ze recht op hadden. Daarnaast is er een nieuwe minister van Volksgezondheid en onderzoekt de mensenrechtenombudsman de mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden in het ziekenhuis, zowel die van de medische staf als van het onderhoudspersoneel.

Budget niet gebruikt

Het tijdelijke ziekenhuis had aanvankelijk 319 bedden. Begin mei werden de tekortkomingen op het gebied van contracten, salarissen en veilige arbeidsomstandigheden publiekelijk door het medische personeel veroordeeld. Uit in de pers gepubliceerde informatie van de overheid valt op te maken dat het Hospital Temporal Parque de la Industria slechts 2 procent van het beschikbaar gestelde budget heeft besteed, als gevolg van een gebrek aan operatiecapaciteit en personeel.
Amnesty Nederland voerde actie voor de ontslagen ziekenhuismedewerkers.

  • 21 augustus 2020
Journalist Benin bedankt Amnesty-leden

In Benin is journalist Ignace Sossou vrijgekomen. Hij was in december 2018 tot 18 maanden cel en een boete veroordeeld. In mei dit jaar werd de straf teruggebracht tot 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Op 24 juni 2020 zat zijn straf erop en mocht Sossou de gevangenis verlaten.
Sossou werd veroordeeld vanwege ‘intimidatie’. Dat gebeurde nadat hij in een tweet de openbaar aanklager had geciteerd.

Dankwoorden voor Amnesty-leden

Na zijn vrijlating bezocht Sossou het Amnesty-kantoor in Benin. Daar uitte hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van Amnesty en haar leden had ontvangen. ‘De acties van Amnesty en het mobiliseren van mensen voor mijn zaak hebben bijgedragen aan mijn vrijlating,’ zegt Sossou. ‘Toen ik in de gevangenis zat, liet mijn broertje krantenartikelen zien van de acties van Amnesty-leden. Dat gaf me kracht. Ik dank Amnesty International. Jullie waren er altijd voor mij, vanaf het begin.’
In Benin zijn ten minste zeventien journalisten, bloggers en activisten vervolgd op basis van een wet over digitale uitingen uit 2018. Sossou werd in augustus 2019 ook al vervolgd. Hij zou nepnieuws hebben gepubliceerd over belastingontduiking. Hij kreeg toen een maand voorwaardelijk en een boete.

Rusland zet straf Jehova’s getuige om in voorwaardelijke straf

In Rusland is de gevangenisstraf van Jehova’s getuige Gennady Shpakovsky omgezet in een voorwaardelijke straf. Daarnaast krijgt een proeftijd van 2 jaar. Shpakovsky werd dezelfde dag vrijgelaten.
De 61-jarige Gennady werd op 9 juni 2020 tot 6,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nooit eerder kreeg een Jehova’s getuige in Rusland zo’n zware straf. Shpakovsky werd ervan beschuldigd een verboden ‘extremistische organisatie’ te leiden.
Gennady Shpakovsky werd alleen veroordeeld omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrijheid van godsdienst.

Jehova’s getuigen mikpunt autoriteiten

Jehova’s getuigen worden in Rusland al sinds 2009 lastiggevallen en vervolgd, en de onderdrukking wordt alleen maar groter. Het Russische Hooggerechtshof bepaalde in april 2017 dat alle organisaties van Jehova’s getuigen opgeheven moeten worden en dat hun bezittingen in beslag moeten worden genomen.
Er zijn naar schatting 175.000 Jehova’s getuigen in Rusland, van wie tientallen in de gevangenis zitten of huisarrest hebben gekregen. Amnesty roept de Russische autoriteiten op de antiterrorismewetgeving te herzien en te garanderen dat deze niet wordt gebruikt om critici van de regering en mensen met andere opvattingen de mond te snoeren.

  • 4 mei 2020
China: Oeigoerse student na twee jaar vrij uit heropvoedingskamp

In China is de Oeigoerse student Guligeina Tashimaimaiti vrijgelaten. Ze zat meer dan twee jaar in een heropvoedingskamp zonder enig contact met de buitenwereld.

Discriminatie van Oeigoeren

Tashimaimaiti studeerde in Maleisië en verdween eind 2017 toen ze haar familie in de provincie Xinjiang bezocht. Ze had gehoord dat de politie haar vader langdurig had verhoord. Het gezin was het doelwit van de autoriteiten omdat twee leden in het buitenland woonden: Guligeina en haar oudere zus Gulzire, die in Duitsland woont.
De Chinese autoriteiten sluiten Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in de regio Xinjiang massaal op in ‘heropvoedingskampen’ onder het mom van het ‘bestrijden van terrorisme’. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn en zijn te bang om zich hierover uit te spreken.

Belofte om niet terug te keren

Een van haar beste vrienden vertelde dat de politie Tashimaimaiti had gevraagd om een kopie van haar paspoort, academische certificaten en bloed- en DNA-monsters. Ze werd ook gevraagd om een schriftelijke belofte om aan het einde van haar studie terug te keren naar China. Haar vader vertelde dat de autoriteiten hadden gedreigd dat ze hem naar de gevangenis zouden sturen als ze na haar afstuderen niet naar huis zou terugkeren.
Guligeina Tashimaimaiti verliet Maleisië op 26 december 2017. Daarna werd niets meer van haar vernomen. Enkele weken na haar vertrek werd haar profielfoto op WeChat vervangen door een foto die op een gevangenis leek.

Heropvoedingskampen

Omstreeks 2016/2017 begon China met de massale inrichting van ‘gesloten centra voor politieke heropvoeding’. Circa een miljoen Oeigoeren en leden van andere etnische groepen worden er opgesloten zonder enige vorm van proces en zonder te weten wanneer ze vrijkomen.Inmiddels vertellen de Chinese autoriteiten aan de buitenwereld dat het gaat om vrijwillige ‘educatie- en vormingskampen’ voor ‘mensen beïnvloed door extremisme’. In werkelijkheid gaat het om een vorm van administratieve detentie.                                    Gedetineerden die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken, worden gestraft, onder andere door het onthouden van voedsel, eenzame opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten van doden in de kampen, onder meer door zelfmoord, omdat gevangenen de wrede behandeling niet aankunnen. Verder getuigden verschillende vrouwen over seksueel misbruik in de kampen, verplichte abortus en gedwongen sterilisatie.
Tashimaimaiti nam na haar vrijlating contact op met haar familie. De zus van Tashimaimaiti bedankte Amnesty International en anderen die voor haar in actie kwamen

Lees nog meer goed nieuws over acties van Amnesty International.

KLIK HIER

 

Actie banner