GOED NIEUWS

 

Fragment uit een gedicht van Hugh Lewin.
Hij zat onder het apartheidsbewind zeven jaar gevangen in Zuid-Afrika.
Hij schreef dit gedicht toen een medegevangene op zijn celdeur bonsde en riep:

                      “Schrijf op wat we doormaken”

Succesverhalen
In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights(schrijfmarathon) en andere schrijfacties werden geschreven veel succes gehad. Uit bovenstaand gedicht blijkt hoe belangrijk de acties van Amnesty zijn.

Hieronder lees je enkele succesverhalen. En dit is nog maar een kleine greep!

  • 11 april 2022

Belangrijk mensenrechtenwerk dankzij 3,6 miljoen euro van deelnemers Nationale Postcode Loterij                                                                                       

Eind maart ontving Amnesty International Nederland een prachtige cheque ter waarde van 3,6 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Wij danken de deelnemers van de Postcode Loterij bijzonder voor deze schitterende donatie. Dankzij deze jaarlijkse steun kunnen wij ook in 2022 weer baanbrekend mensenrechtenwerk uitvoeren.

Gewetensgevangenen kwamen vrij                                                                        

Met de jaarlijkse donatie van de Nationale Postcode Loterij maakt Amnesty International zich wereldwijd hard voor mensenrechtenverdedigers die onterecht gevangenzitten. Ze werden vastgezet omdat ze kritiek uitten op hun regering, omdat ze vreedzaam demonstreerden, omdat ze opkwamen voor rechten van vrouwen, etnische minderheden of het milieu. Amnesty voerde actie voor hun vrijlating. In 2021 kwamen tientallen gewetensgevangenen wereldwijd weer op vrije voeten. Een van hen is Ali al-Nimr uit Saudi-Arabië. Hij zat 10 jaar gevangen – waarvan 6 jaar in de dodencel. In 2012 werd hij op 17-jarige leeftijd gearresteerd nadat hij deelnam aan een demonstratie tegen de regering. ‘We zijn dankbaar voor alles wat Amnesty-supporters hebben gedaan om Ali van de dood te redden,’ liet zijn advocaat weten.

Wetten werden gewijzigd                                                                                                        

In diverse landen werden in 2021 wetten gewijzigd, waardoor de rechten van mensen beter worden beschermd. Daarvoor initieerde Amnesty International lobby- en publieksacties, mede gefinancierd door de Postcode Loterij. Zo werd de doodstraf afgeschaft in Sierra Leone, Malawi en de Amerikaanse staat Virginia. In Hongarije werd een wet uit 2017 ingetrokken die het werk van maatschappelijke organisaties bemoeilijkte. Ook in ons eigen land stimuleerden wij wetgevers om mensenrechten beter te waarborgen. Amnesty voert intensief actie, én met succes, voor aanpassing van de verkrachtingswetgeving in Nederland met de campagne Let’s Talk About YES.

  • 4 april 2022

In Honduras vals beschuldigde demonstrant vrijgesproken              

In Honduras is Jhony Salgado vrijgesproken. Hij zou in juli 2022 terechtstaan ​​op beschuldiging van het bezit van een illegaal vuurwapen en het oneigenlijke gebruik van een politieschild.

Salgado is het slachtoffer van het harde optreden tegen demonstranten na de presidentsverkiezingen in Honduras in november 2017.

Willekeurige arrestatie                                                                                                     

Jhony Salgado, een arbeider uit El Progreso, was thuis met zijn vrouw María Elena en hun twee zonen toen de politie hem in de ochtend van 21 december 2017 willekeurig arresteerde. Dat gebeurde na landelijke protesten die volgenden op de verkiezingen. De demonstranten uitten hun ongenoegen over het gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen.

Salgado zat ruim vier maanden in voorlopige hechtenis. Hij werd op 25 april 2018 vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij streed meer dan 3 jaar voor intrekking van de onterechte aanklachten tegen hem. Twee keer per maand moest Salgado zich bij de autoriteiten melden. Hij kon een gevangenisstraf van 8 jaar als hij schuldig was bevonden.

  • 25 maart 2022

Bernardo Caal Xol uit Guatemala is vrij! Na 4 jaar onterechte gevangenschap is op 24 maart Bernardo Caal Xol vrijgelaten uit de gevangenis van de Guatemalteekse stad Cobán. Amnesty International is blij met zijn vrijlating, maar vindt dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. Bernardo Caal Xol zat vast omdat hij geweldloos de heilige rivier van de Q’eqchi’ Maya’s beschermde.

Bernardo Caal Xol werd in 2018 veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Zijn advocaat liet weten dat hij vervroegd is vrijgelaten vanwege goed gedrag. Het is geweldig nieuws dat hij nu herenigd wordt met de mensen om wie hij geeft. Maar zijn veroordeling blijft staan, terwijl hij niets verkeerd heeft gedaan. De autoriteiten blijven zijn werk voor de mensenrechten en het milieu dus als misdrijf zien.

Bernardo en de Q’eqchi’ begonnen met protesteren toen een bedrijf met een vergunning van de regering de Cahabón-rivier van de Q’eqchi’ afdamde om er twee waterkrachtcentrales te bouwen. De rivier is een van de langste in Guatemala en is heilig voor de Q’eqchi’. De bouw van de krachtcentrales had hun bossen al weggevaagd, nu verloren ze ook nog het kostbare water dat ze nodig hadden om te overleven. Bernardo eiste dat de krachtcentrales worden gesloten. Hij zei dat de autoriteiten de Q’eqchi’ niet bij de plannen voor de krachtcentrales hadden betrokken terwijl dat wel een vereiste is volgens het internationaal recht.

Write for Rights-actie

Amnesty onderzocht de zaak van Bernardo Caal Xol en concludeerde dat er geen bewijs was voor de aanklachten. Daarom besloot Amnesty in actie te komen voor zijn vrijlating. In december 2021 maakte Bernardo deel uit van de wereldwijde schrijfactie Write for Rights. Over de hele wereld schreven honderdduizenden mensen brieven aan de autoriteiten van Guatemala om aan te dringen op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.                Ook vanuit Geldrop, Mierlo hebben wij voor Bernardo Caal Xol geschreven.

Mensenrechtenverdedigers vervolgd

Tegen Bernardo werden dezelfde tactieken ingezet die in Guatemala vaker gebruikt worden om mensenrechtenverdedigers te veroordelen. Op die manier proberen de autoriteiten mensenrechtenverdedigers te intimideren en hun werk te verhinderen. Met name milieuactivisten, inheemse activisten en mensen die strijden tegen straffeloosheid en corruptie worden hier slachtoffer van.

De afgelopen jaren is de mensenrechtensituatie in Guatemala erg verslechterd. De autoriteiten proberen het rechtssysteem en het sociale weefsel van de samenleving af te breken. Daarbij vervolgen ze iedereen die opkomt voor een eerlijker en waardiger land.

  • 1 juli 2021

 

 

‘Uit het diepst van mijn hart wil ik iedereen bedanken’, liet de vrouw van Germain Rukuki aan Amnesty weten na zijn onverwachte vrijlating.

Deze dankwoorden zijn ook aan u gericht. Want uw acties hebben bijgedragen aan zijn vrijlating. Voor zijn inzet om marteling in Burundi tegen te gaan, kreeg hij een celstraf van 32 jaar. Maar in de zomer van 2021 kwam het geweldige nieuws dat Germain na 4 jaar was vrijgelaten.

 

 

Burundi: Germain Rukuki is vrij!

Op 4 juni is in Burundi de gevangenisstraf van de mensenrechtenverdediger Germain Rukuki door het Hof van Beroep teruggebracht van 32 jaar naar 1 jaar en op 30 juni 2021 werd hij vrijgelaten. Dat betekent dat hij eindelijk zijn jongste zoontje kan zien.

In reactie op zijn vrijlating zei Deprose Muchena van Amnesty International: ‘Het is geweldig nieuws dat Germain eindelijk vrij is. Hij had in de eerste plaats nooit gevangengezet mogen worden omdat hij alleen werd gearresteerd, vervolgd en veroordeeld voor zijn mensenrechtenwerk. Dit is een geweldig moment voor Germain, zijn familie en vrienden en de honderdduizenden mensen over de hele wereld die onvermoeibaar campagne voerden voor zijn vrijlating. Het is ook een overwinning voor de mensenrechten.’

De vrijlating van Rukuki komt nadat het op 4 juni zijn straf had teruggebracht van 32 jaar naar 1 jaar. Hij zat toen al 4 jaar vast.

Germain Rukuki bracht de afgelopen 4 jaar door in een kleine, propvolle cel. Alleen maar vanwege zijn inzet voor de mensenrechten. Hij streed onder andere tegen marteling in zijn land. In juli 2017 werd hij door tientallen leden van de veiligheidsdienst opgepakt in zijn huis. Zijn vrouw was toen hoogzwanger. Rukuki werd veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. In december 2020 schreven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven voor zijn vrijlating tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights.

>>Ook in Geldrop voerden wij actie: wij schreven in febr 2019 en bij Write for Wrights in dec 2020.

Veroordeeld na verzonnen aanklachten

Op 26 april 2018 werd Germain op basis van verzonnen aanklachten, waaronder ‘rebellie’ en ‘het vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid’, tot 32 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vroegere contact met de organisatie Action by Christians for Abolition of Torture (ACAT-Burundi) werd als bewijs tegen hem aangevoerd. ACAT-Burundi werd in 2016 door de autoriteiten opgeheven, omdat de ngo ‘het imago van het land aantastte’ en ‘haat en verdeling onder de bevolking van Burundi zaaide’. Tijdens de rechtszaak zei de openbaar aanklager dat Germain deel uitmaakte van de ‘rebelliebeweging van 2015’. In 2015 waren er massale protesten tegen de president die zich in strijd met de grondwet kandidaat stelde voor een derde ambtstermijn.

Veroordelingen ingetrokken

Op 21 juni werd bekendgemaakt dat het Ntahanga Hof van Beroep Rukuki op 4 juni al heeft vrijgesproken van ‘deelname aan een opstandige beweging’, ‘het vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid’ en ‘het aanvallen van de autoriteit van de staat’. Maar het hof handhaafde zijn veroordeling voor ‘rebellie’. Zijn straf werd teruggebracht naar 1 jaar cel en een boete van zo’n 20 euro.

‘Dat is geweldig nieuws,’ zei Deprose Muchena van Amnesty International, ‘maar Germain had nooit gevangengenomen mogen worden. Ook moet zijn veroordeling voor “rebellie” nog worden vernietigd.’

  • 12 maart 2021
31 landen veroordelen Egypte wegens mensenrechtenschendingen

Tijdens de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hebben 31 landen een verklaring afgelegd over de mensenrechtensituatie in Egypte. In de verklaring zeggen de landen dat ze zich ‘ernstig zorgen maken’ over de vele mensenrechtenschendingen die de Egyptische autoriteiten straffeloos plegen.
De ondertekenaars – 30 Europese landen waaronder Nederland, plus de Verenigde Staten – veroordelen het inzetten van anti-terrorismewetten om vreedzame critici te straffen en noemen verder de ‘beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame bijeenkomsten, en de gekrompen ruimte voor de civil society en de politieke oppositie.’

Systematische aanvallen

Begin 2021 schreven meer dan 100 ngo’s van over de hele wereld, waaronder Amnesty, een brief aan de lidstaten van de VN. Daarin waarschuwden ze ervoor dat de Egyptische overheid probeert om mensenrechtenorganisaties te ‘vernietigen’ en de mensenrechtenbeweging in het land weg te vagen door de organisaties onophoudelijk en systematisch aan te vallen. De ngo’s vroegen de VN-lidstaten om een resolutie aan te nemen, die als doel heeft om een monitoring- en rapportagemechanisme voor Egypte in het leven te roepen.
‘De verklaring van de 31 landen is een duidelijke boodschap aan de Egyptische autoriteiten,’ zegt Kevin Whelan van Amnesty. ‘De wereld kijkt niet langer weg van hun nietsontziende inspanningen om vreedzaam protest de kop in te drukken.’

  • 10.02.2021
Saudische mensenrechtenactiviste vrijgelaten

De Saudische mensenrechtenactiviste Loujain al-Hathoul mocht op 10 februari na 1001 dagen in gevangenschap terug naar huis. De opluchting is groot nu dat ze weer bij haar familie is, maar deze voorvechtster van vrouwenrechten had nooit mogen vastzitten.
Loujain voerde de voorbije jaren campagne tegen het rijverbod voor vrouwen en voor de afschaffing van het mannelijke voogdijsysteem. Dat werd haar niet in dank afgenomen door de Saudische autoriteiten. In mei 2018 werd ze opgepakt en gevangengezet. Een terreurrechtbank veroordeelde haar eind 2020 wegens ‘het promoten van vrouwenrechten’.
De “vrijlating” van Loujain al-Hathloul na een schrijnende beproeving in de gevangenis van bijna drie jaar is een ongelofelijke opluchting, maar komt veel te laat. Niets kan de wrede behandeling die ze heeft ondergaan, noch de onrechtvaardigheid van haar gevangenschap goedmaken. Bovendien is Loujain al-Hathloul niet écht vrij. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

  • 14.09.2020
Guatemala betaalt ontslagen ziekenhuispersoneel uit

Alle 46 werknemers die eind juni hun werden ontslagen door het Hospital Temporal Parque de la Industria in Guatemala-Stad, hebben na een klacht door de Guatemalteekse mensenrechtenombudsman hun achterstallige loon gekregen.
Op 21 maart van dit jaar opende Guatemala in de hoofdstad een tijdelijk ziekenhuis voor de behandeling van corona-patiënten. Op 5 juni werd een groep van 46 werknemers ontslagen zonder betaald te zijn. Op 9 juni riep Amnesty de autoriteiten op om de ontslagen werknemers zo spoedig mogelijk voor hun gewerkte uren uit te betalen, en om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar hun ontslag, met de mogelijkheid tot genoegdoening als de ontslagen onterecht zouden blijken te zijn.

Belofte half nagekomen

De Guatemalteekse mensenrechtenombudsman diende bij het ministerie voor Volksgezondheid een klacht over deze zaak in. De voorganger van de huidige minister antwoordde dat hij de meeste ontslagen medewerkers weer in dienst zou nemen. Maar tot op heden hebben nog maar 5 mensen een volwaardig contract gehad, en werken 19 mensen uit de groep tegen slechtere voorwaarden weer in het ziekenhuis.
Alle 46 hebben wel het achterstallige loon ontvangen waar ze recht op hadden. Daarnaast is er een nieuwe minister van Volksgezondheid en onderzoekt de mensenrechtenombudsman de mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden in het ziekenhuis, zowel die van de medische staf als van het onderhoudspersoneel.

Budget niet gebruikt

Het tijdelijke ziekenhuis had aanvankelijk 319 bedden. Begin mei werden de tekortkomingen op het gebied van contracten, salarissen en veilige arbeidsomstandigheden publiekelijk door het medische personeel veroordeeld. Uit in de pers gepubliceerde informatie van de overheid valt op te maken dat het Hospital Temporal Parque de la Industria slechts 2 procent van het beschikbaar gestelde budget heeft besteed, als gevolg van een gebrek aan operatiecapaciteit en personeel.
Amnesty Nederland voerde actie voor de ontslagen ziekenhuismedewerkers.

  • 21 augustus 2020
Journalist Benin bedankt Amnesty-leden

In Benin is journalist Ignace Sossou vrijgekomen. Hij was in december 2018 tot 18 maanden cel en een boete veroordeeld. In mei dit jaar werd de straf teruggebracht tot 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Op 24 juni 2020 zat zijn straf erop en mocht Sossou de gevangenis verlaten.
Sossou werd veroordeeld vanwege ‘intimidatie’. Dat gebeurde nadat hij in een tweet de openbaar aanklager had geciteerd.

Dankwoorden voor Amnesty-leden

Na zijn vrijlating bezocht Sossou het Amnesty-kantoor in Benin. Daar uitte hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van Amnesty en haar leden had ontvangen. ‘De acties van Amnesty en het mobiliseren van mensen voor mijn zaak hebben bijgedragen aan mijn vrijlating,’ zegt Sossou. ‘Toen ik in de gevangenis zat, liet mijn broertje krantenartikelen zien van de acties van Amnesty-leden. Dat gaf me kracht. Ik dank Amnesty International. Jullie waren er altijd voor mij, vanaf het begin.’
In Benin zijn ten minste zeventien journalisten, bloggers en activisten vervolgd op basis van een wet over digitale uitingen uit 2018. Sossou werd in augustus 2019 ook al vervolgd. Hij zou nepnieuws hebben gepubliceerd over belastingontduiking. Hij kreeg toen een maand voorwaardelijk en een boete.

Rusland zet straf Jehova’s getuige om in voorwaardelijke straf

In Rusland is de gevangenisstraf van Jehova’s getuige Gennady Shpakovsky omgezet in een voorwaardelijke straf. Daarnaast krijgt een proeftijd van 2 jaar. Shpakovsky werd dezelfde dag vrijgelaten.
De 61-jarige Gennady werd op 9 juni 2020 tot 6,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nooit eerder kreeg een Jehova’s getuige in Rusland zo’n zware straf. Shpakovsky werd ervan beschuldigd een verboden ‘extremistische organisatie’ te leiden.
Gennady Shpakovsky werd alleen veroordeeld omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrijheid van godsdienst.

Jehova’s getuigen mikpunt autoriteiten

Jehova’s getuigen worden in Rusland al sinds 2009 lastiggevallen en vervolgd, en de onderdrukking wordt alleen maar groter. Het Russische Hooggerechtshof bepaalde in april 2017 dat alle organisaties van Jehova’s getuigen opgeheven moeten worden en dat hun bezittingen in beslag moeten worden genomen.
Er zijn naar schatting 175.000 Jehova’s getuigen in Rusland, van wie tientallen in de gevangenis zitten of huisarrest hebben gekregen. Amnesty roept de Russische autoriteiten op de antiterrorismewetgeving te herzien en te garanderen dat deze niet wordt gebruikt om critici van de regering en mensen met andere opvattingen de mond te snoeren.

  • 4 mei 2020
China: Oeigoerse student na twee jaar vrij uit heropvoedingskamp

In China is de Oeigoerse student Guligeina Tashimaimaiti vrijgelaten. Ze zat meer dan twee jaar in een heropvoedingskamp zonder enig contact met de buitenwereld.

Discriminatie van Oeigoeren

Tashimaimaiti studeerde in Maleisië en verdween eind 2017 toen ze haar familie in de provincie Xinjiang bezocht. Ze had gehoord dat de politie haar vader langdurig had verhoord. Het gezin was het doelwit van de autoriteiten omdat twee leden in het buitenland woonden: Guligeina en haar oudere zus Gulzire, die in Duitsland woont.
De Chinese autoriteiten sluiten Oeigoeren, Kazakken en andere voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in de regio Xinjiang massaal op in ‘heropvoedingskampen’ onder het mom van het ‘bestrijden van terrorisme’. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn en zijn te bang om zich hierover uit te spreken.

Belofte om niet terug te keren

Een van haar beste vrienden vertelde dat de politie Tashimaimaiti had gevraagd om een kopie van haar paspoort, academische certificaten en bloed- en DNA-monsters. Ze werd ook gevraagd om een schriftelijke belofte om aan het einde van haar studie terug te keren naar China. Haar vader vertelde dat de autoriteiten hadden gedreigd dat ze hem naar de gevangenis zouden sturen als ze na haar afstuderen niet naar huis zou terugkeren.
Guligeina Tashimaimaiti verliet Maleisië op 26 december 2017. Daarna werd niets meer van haar vernomen. Enkele weken na haar vertrek werd haar profielfoto op WeChat vervangen door een foto die op een gevangenis leek.

Heropvoedingskampen

Omstreeks 2016/2017 begon China met de massale inrichting van ‘gesloten centra voor politieke heropvoeding’. Circa een miljoen Oeigoeren en leden van andere etnische groepen worden er opgesloten zonder enige vorm van proces en zonder te weten wanneer ze vrijkomen.Inmiddels vertellen de Chinese autoriteiten aan de buitenwereld dat het gaat om vrijwillige ‘educatie- en vormingskampen’ voor ‘mensen beïnvloed door extremisme’. In werkelijkheid gaat het om een vorm van administratieve detentie.                                    Gedetineerden die weerstand bieden of te weinig ‘vooruitgang’ boeken, worden gestraft, onder andere door het onthouden van voedsel, eenzame opsluiting of een pak slaag. Er zijn berichten van doden in de kampen, onder meer door zelfmoord, omdat gevangenen de wrede behandeling niet aankunnen. Verder getuigden verschillende vrouwen over seksueel misbruik in de kampen, verplichte abortus en gedwongen sterilisatie.
Tashimaimaiti nam na haar vrijlating contact op met haar familie. De zus van Tashimaimaiti bedankte Amnesty International en anderen die voor haar in actie kwamen

Lees nog meer goed nieuws over acties van Amnesty International.

KLIK HIER

 

Actie banner